Anna-Karin Svedjestrand - Artist

Läs på sevenska Read in english
images Senior Tiger

Title "Senior Tiger" acrylic price 1973 USD 35,4 x 27,6 Inches