Anna-Karin Svedjestrand - Konstnär

Läs på sevenska Read in english

Konstverket är det levande livet

Det står i ett svensk konstnärslexikon om mig att jag målar självbiografiskt. Det är en sanning med modifikation då jag lever expressivt och det egentligen är mitt liv som är konstverket, filosofiskt sett. Det jag målar är en efterkonstruktion av konstverket. Jag skapar det liv som jag finner passar in i den expressivt konstnärliga konsttraditionen och mina målningar är kommentarer till det livet.

Måleriet ett ställningstagande

För mig är det ett personligt ställningstagande för varje individ som vill måla eller uttrycka sig expressivt. Ett ställningstagande för människans själsliga frihet som sträcker sig utöver det mänskliga förnuftets gränser. Då även filosofer som Nietzsche tvivlade på att vi kan nå sanningen om tillvaron enbart genom förnuftet försöker jag upprätthålla ett sökande om sanningen om livet och döden med förmågor utanför förnuftets gränser. Målningarna är en kommentar till mitt expressiva ställningstagande, men det är livet som är konstverket.